Politika privatnosti i zaštita podataka o ličnosti

Politika privatnosti i zaštita podataka o ličnosti

Politika privatnosti i zaštita podataka o ličnosti

Ova Politika privatnosti o ličnim podacima reguliše način na koji Euroimpeks DOO, čije se sedište nalazi u Bulevaru Treta makedonska brigada br. 72, 1000 Skopje, Republika Makedonija prikuplja, koristi, održava i objavljuje podatke prikupljene prilikom posete našim veb-sajtovima. Ova politika privatnosti se odnosi isključivo na veb-sajtove (u vlasništvu Euroimpeks DOO) i ne odnosi se na lične podatke prikupljene na druge načine. Ova pravila privatnosti ne odnose se na vašu posetu drugim veb-sajtovima kojima pristupate preko naših veb stranica.

Tokom vaše posete veb-sajtu, Vaša privatnost se u potpunosti poštuje i naše aktivnosti odgovaraju evropskim zakonima, Uredbi o zaštiti podataka (Uredba o zaštiti podataka 2016/679 iz 27. aprila 2016.) i zakonima u Republici Makedoniji.

Informacije koje prikupljamo

Javni podaci

Moguće je da posetite i koristite naš sajt bez otkrivanja Vašeg identiteta ili nekih drugih podataka koji se odnose na njega.

Prilikom posete našem veb-sajtu, uzimajući u obzir prirodu Interneta, prikupljaju se podaci koji evidentiraju korisnike, ali sami po sebi nisu dovoljni za identifikaciju određene osobe i predstavljaju statističke pokazatelje koji se koriste za poboljšanje kvaliteta veb-sajta. Takve informacije mogu uključivati ime pretraživača na Internetu, broj poseta, prosečno vreme provedeno na stranici, tip računara i tehničke informacije o konekciji koju korisnik koristi prilikom posete veb-sajtu, kao što su operativni sistem i isporučilac Internet usluga, IP (Internet Protocol) adresa koju dodeljuju provajderi koji su različiti za svakog Internet korisnika kao i slične informacije.

Lični podaci

Prilikom korišćenja određenih funkcionalnosti (aplikacija, zahteva) na našem sajtu u kontakt formi, zahteva za ponudu za vozila, zahteva za test vožnju, zahteva za servis i rezervne delove, zahteva za dobijanje novosti, informacija i promocija… Euroimpeks DOO obrađuje vaše lične podatke (lične podatke o identitetu i kontakt informacije) samo ako ste ih dobrovoljno dali na našoj internet stranici radi korišćenja naših usluga i proizvoda. Ovi lični podaci mogu uključivati ime, prezime, e-mail, broj šasije vozila, broj telefona i / ili druge kontakt informacije i koristiće se u skladu sa politikom privatnosti i svrhom u koju ste ih ostavili.

Ciljevi, obrada i korišćenje podataka

Ciljevi zbog kojih prikupljamo informacije su sledeći:

 • Obrada vašeg zahteva radi kontaktiranja
 • Upravljanje i optimizacija odnosa sa klijentima
 • Sprovođenje istraživanja, dobijanje istraživačkih ili statistikih podataka kako bismo bolje procenili kvalitet svojih proizvoda i predvideli potrebe svojih kupaca
 • Analiza i optimizacija veb stranice
 • Slanje informacija o našim promotivnim ponudama, novostima i događajima (bilteni, pozivnice, upitnici, ankete i druge publikacije)

Obrada ovih informacija je opravdana jer:

 • Obrada Vašeg zahteva za kontaktiranjem proizilazi iz dogovora između Vas i nas
 • je legitimni interes Euroimpeks DOO da obezbedi zadovoljstvo svojim klijentima
 • je legitimni interes Euroimpeks DOO da proceni kvalitet proizvoda i usluga koje nudi, predviđajući potrebe i zadovoljstvo svojih kupaca i da unapredi razvoj novih karakteristika
 • je legitimni interes Euroimpeks DOO da poboljša svoje usluge
 • je Vaša prethodna saglasnost dobijena kada je to zakonski potrebno, tako što ćete označiti prozorčić u tu svrhu- pružanje ličnih podataka Euroimpex D.O.O

Od Euroimpeks DOO se može tražiti da obelodani informacije koje se odnose na korisnike kako bi se pridržavali bilo kog zakona ili propisa koji su na snazi ili da bi odgovorili na bilo koji zakonski ili administrativni zahtev.

Primaoci ličnih podataka

Lični podaci koje procesuiramo će Euroimpeks DOO podeliti ograničenom broju korisnika, u skladu sa svrhom obrade, i to:

Ime primaoca

 • Svaka kompanija koja pripada istoj grupaciji kao Euroimpeks DOO i brendovi za koje smo generalni zastupnici.
 • Svaki davalac usluga i/ ili bilo koja kompanija koja pripada istoj grupaciji kao i Euroimpeks DOO, uključena je u ponude usluga koje su vam potrebne ili za koje zahtevate.
 • Svaki komercijalni partner Euroimpeks DOO obavezuje se na strogu poverljivost.

Svrha delanja:

 • analiza i razvoj proizvoda koje nudimo
 • sprovođenje marketinških kampanja, sprovođenje istraživanja zadovoljstva i predlaganje komercijalnih ponuda prilagođenih potrebama klijenata
 • za statističke potrebe i statističku obradu preko anonimnih podataka

Prenos podataka izvan EU

Imajući u vidu da je Euroimpeks DOO kompanija koja se nalazi izvan EU, imajte na umu da ćete možda morati preneti svoje lične podatke na primaoca lociranog u zemljama izvan Evropskog ekonomskog područja (EEA). Uslovi prenosa su zaštićeni u skladu sa postojećim propisima za zaštitu ličnih podataka.

Bezbednost i čuvanje podataka

Zaštita podataka je integrisana u sam dizajn, a postavke privatnosti postavljene su na podrazumevani visoki nivo. Sva komunikacija između korisnika i sajta odvija se putem sigurnog šifrovanog protokola (https).

Obrada vaših ličnih podataka vršiće se u skladu sa propisima za zaštitu ličnih podataka u Republici Makedoniji, preduzimajući sve propisane tehničke i organizacione mere za obezbeđivanje poverljivosti i zaštite u procesu obrade ličnih podataka koje imamo. Zaposleni u Euroimpeks DOO su u obavezi da čuvaju sve poverljive informacije (uključujući i lične podatke) prilikom obavljanja svojih poslova. Euroimpeks DOO primenjuje mere bezbednosti za prikupljanje, čuvanje i obradu informacija radi zaštite od neovlašćenog pristupa, izmene, otkrivanja ili uništavanja vaših ličnih podataka, kao i za to da lični podaci mogu biti otkriveni samo nadležnim organima u postupku predviđenom zakonom.

Podaci koje ostavljate čuvaju se u određenom vremenskom periodu, to jest sve dok usluga za koju ste ih ostavili radi. Tokom ovog perioda zadržavate sva svoja prava kao što su prava pristupa, ispravke, brisanja, ograničavanja obrade, prenosa, prigovora i pravo da se ne podleže automatizovanom odlučivanju, uključujući i pravljenje profila.

Period čuvanja vaših ličnih podataka koje prikupi Euroimpeks DOO može se odrediti svrhom obrade podataka prema sledećim kriterijumima:

 • podaci koji se čuvaju u određene svrhe, čuvaju se onoliko koliko je to potrebno u svrhu obrade ličnih podataka kako je definisano u delu ,,Ciljevi, obrada i korišćenje podataka“, gore - (1), odnosno za vreme trajanja ugovora zaključenog s vama u skladu sa zakonom, i (2) dok imamo poslovni odnos sa vama.
 • vaši lični podaci se potom arhiviraju za upotrebu u slučaju spora ili spora oko perioda ograničenja koji se primenjuje na predmet spora.
 • podaci će potom postati anonimni ili će biti izbrisani.

Kolačići na Internet pretraživaču

„Kolačići“ (Cookies) su male tekstualne datoteke koje su snimljene na vašem uređaju (računar, mobilni telefon, tablet ...) da biste pratili kretanje vašeg pretraživača na veb sajtu i ne povezuju se sa vašim ličnim podacima koje ste nam dali. Uz pomoć takvih fajlova, omogućeno je kretanje posetilaca po stranici, a samim tim se i prikupljaju podaci kako bi poboljšalo korisničko iskustvo, optimizovali i poboljšali funkcionalnost veb-sajta. Sajt ima tip kolačića koji je sačuvan na računaru korisnika sve dok je podešen u pregledaču. Korisnici mogu da odaberu da internet pretraživači odbijaju kolačiće. Ako korisnici odaberu ovu funkciju, određeni delovi sajta možda neće funkcionisati kako je predviđeno.

Kada posetite neku od naših veb lokacija ili koristite naše aplikacije ili druge digitalne alatke, mi možemo, u zavisnosti od vaše saglasnosti, koristiti kolačiće, piksele za kolačiće i druge tehnologije za prikupljanje sledećih podataka:

 • IP adresa, informacije o povezivanju, tip pretraživača, lokacija, vremenska zona, operativni sistem i druge tehničke informacije.
 • Informacije o vašoj poseti, uključujući veb-sajtove koje ste posetili pre i nakon našeg veb- sajta i proizvodima koje vidite
 • Trajanje poseta na stranicama našeg sajta i informacija o interakciji između stranica

Euroimpeks DOO koristi kolačiće drugih proizvođača (Google Analytics). Ovi kolačići služe za anonimne statistike o posećivanju sajta i ne uključuju lične podatke.

Imajte na umu da uvek imate potpunu kontrolu nad kolačićima. Većina pretraživača nudi potpuno isključivanje kolačića pomoću opcija, za svaki pregledač odvojeno.

Remarketing

Informacije prikupljene korišćenjem kolačića mogu se koristiti za ponovno oglašavanje na Google AdVords-u i Facebook-u, odnosno za naše oglašavanje na drugim veb stranicama koje će posetiti korisnik koji je prethodno posetio naš veb-sajt.

Google, Facebook i treće strane prikazuju AdVords, odnosno tzv. "oglase" na različitim veb lokacijama i aplikacijama koje korisnik posećuje i koristi. Ovi "oglasi" se takođe zasnivaju na prethodnim posetama našem veb-sajtu korišćenjem kolačića.

Korisnici mogu prilagoditi svoje sopstvene preferencije o Google i Facebook oglašavanju, pristupanjem sledećim stranama: Za „Google": https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en, i za „Facebook": https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/. Korisnik može u potpunosti odustati od ovakvog oglašavanja na osnovu svog prethodnog interesa postavljanjem podešavanja kolačića u internet pregledaču koji koristi korisnik. DoNotTrack ("DNT") je funkcija koja omogućava korisniku da podesi svoj veb pretraživač na način koji informiše veb stranice da njegovo online kretanje po Internetu, ne želi da bude praćeno. Funkciju "DNT" korisnik može omogućiti ili onemogućiti posećivanjem sekcije "Parametri" (Preferences) ili "Podešavanja"(Settings) u zavisnosti od vrste veb pregledača.

Sloboda izbora, sporazum i vaša prava

Vi sami kontrolišete informacije koje pružate na našoj veb stranici. U svakom slučaju, ako odlučite da ne ostavite svoje podatke, morate imati na umu da neki delovi veb stranice možda neće biti dostupni.

Popunjavanjem raspoloživih zahteva (kontakt obrazaca) na našoj veb stranici slažete se sa ovom Politikom privatnosti i slažete se da ćete biti kontaktirani prema navedenim kontaktnim informacijama.

U potpunosti ćemo poštovati sva vaša prava u skladu sa propisima za zaštitu ličnih podataka u Republici Makedoniji i opštim propisima o zaštiti podataka za članice Evropske unije (GDPR).

U skladu sa postojećim propisima za zaštitu ličnih podataka, imate pravo pristupa, ispravke, brisanja, ograničavanja obrade, primanja kopije vaših ličnih podataka za svoje potrebe ili potrebe prenosa na drugog dobavljača usluga po vašem izboru (prenosivost), kao i pravo da se ne slažete po pitanju obrade vaših ličnih podataka kada se ti podaci obrađuju u svrhu direktnog marketinga, da budete informisani i da ne podležete automatskom odlučivanju (profiliranju).

Takođe možete poslati instrukcije o sudbini vaših informacija nakon Vaše smrti.

Možete da povučete vašu saglasnost u bilo kom trenutku. Sva ova prava se primenjuju u okviru ograničenja predviđenih postojećim propisima za zaštitu ličnih podataka.

Ova prava možete ostvariti tako što ih jednostavno zatražite od Euroimpeks DOO, slanjem imejla na euroimpex@euroimpex.com.mk.

Takođe možete ostvariti vaše pravo da podnesete žalbu nacionalnom organu za zaštitu podataka tako što ćete se obratiti Upravi za zaštitu ličnih podataka https://dzlp.mk/.

Promene politike privatnosti ličnih podataka

Euroimpeks DOO ima pravo da ažurira ovu Politiku privatnosti u bilo kom trenutku. Kada to uradimo, obavestićemo vas na sajtu i revidiraćemo datum ažuriranja na kraju ove stranice. Korisnik prihvata i slaže se da je njegova odgovornost da periodično proverava Politiku privatnosti i da bude svestan promena.

Prihvatanje uslova

Korišćenjem ove stranice, Korisnik se slaže sa odredbama ove Politike privatnosti. Ako se ne slažete sa ovom Politikom, molimo vas da ne koristite veb-sajt.Vaše dalje korišćenje veb-sajta nakon izmena ove Politike smatraće se vašim prihvatanjem dostavljenih promena.

Ažurirano: maj 2018. godine